EMDR Eğitim, MERSİN

Güncelleme Tarihi : 12.2.2018

Tarih : 3-4-5-6 Mart 2018 - Yer :

EMDR Eğitimi -Mersin

 • Mersin’de EMDR  Eğitimi 
 • Tarih: 3-4-5-6 Mart 2018 
 • Kontenjan: 20 kişi ( kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır) 
 • İletişim ve kayıt için: 0541 2126120

–  Uzman Psikolojik Danışman Mahmut Kızılboğa
– Uzm. Klinik Psikolog Leyla Şafak Karakulak

Ruhsal Travmalarda, Akut Travmalarda ve Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Eğitimi 

Eğitim Süresi: 4 Gün
Eğitimin Amacı: 4 gün sürecek olan temel eğitimde katılımcıların, akut ve kronik ruhsal travmaya maruz kalmış kişilere ve travma sonrası stres bozukluğu tanısı almış kişilerde müdahale yaklaşımlarının ve EMDR tekniklerinin doğru, eksiksiz ve etik kurallar çerçevesinde uygulanabilir şekilde eğitimlerini sağlamaktır. Eğitim sonrası vaka alımlarında her bir katılımcı için 2 defa olmak şartı ile süpervizyon eğitimi sağlanacaktır. Eğitime eksiksiz katılım sağlayan katılımcılar sertifika alabilmek için yapılacak olan sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

Eğitim Planı ve İçeriği: 

1.gün: 
Katılımcıları tanıma, deneyim ve bilgi düzeyleri hakkında konuşma Ruhsal travmanın tanımlanması
-Travma sonrası stres bozukluğu tanımı
-Ruhsal travma tanısını doğru şekilde koyabilmek

-Travma sonrası stres bozukluğunun nörobiyolojisi
-EMDR etki mekanizmaları
-Bilimsel kanıtlar ve nörogörüntülemeler eşliğinde akut travma ve travma sonrası stres bozukluğunun değerlendirilmesi
-Gün sonu tartışması

2.gün: 
-EMDR ile ilgili yapılmış olan bilimsel araştırmalara bakış -EMDR nin tanımı ve tarihçesi
-EMDR nin kazandırdıkları
-EMDR de kullanılan teknikler
-Standart EMDR travma protokolü
-Gün sonu tartışması

3.gün: 
-Standart EMDR travma protokolü (devam)
-Vaka örnekleri
-Alternatif iki yönlü uyarımlar ve etkilerinin karşılaştırılması
-EMDR uygulamaları esnasında karşılaşılabilen zorluklar ve baş etme yöntemleri
-EMDR sonrası vaka takibi
-Gün sonu tartışması

4.gün: 
– Travma sonrası stres bozukluğu dışı EMDR uygulamalarına bakış -Çocuklarda EMDR uygulamaları
-Travma sonrası stres bozukluğunda ve akut travmalarda farmakolojik tedavi
-Vaka uygulaması ve grup içi workshoplar -Gün sonu tartışması
-Veda

Eğitim Sonrası Beklentiler ve Kazançlar: Teorik eğitimlerine eksiksiz katılım sağlayan, süpervizyonlarını ve sınavlarını başarıyla tamamlayan katılımcılar ruhsal travma mağdurlarına doğru ve etik müdahale yapabilme yetisi kazanacaklardır. Bu doğrultuda oluşturulabilecek bir travma ekibi, her türlü ruhsal travmaya maruz kalmış kişiler için potansiyel bir müdahale ekibi olarak hazır bulundurulabilecektir. Şiddet, savaş, terör ve doğal afet gibi günümüz dünyasının acımasız gerçekleri olan durumlarda dahi her daim müdahalede bulunabilecek yeti ve yetkiyi kazanacaklardır.

Kimler eğitime katılabilir: Psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları  ve ilgili bölümlerin son sınıflarında okuyan öğrenciler

 •  
 • Tarih: 3-4-5-6 Mart 2018 
 • Kontenjan: 20 kişi ( kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır) 

Psikiyatri Uzmanı
Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci

Eğitmen Hakkında Kısa Bilgiler

 • 8-13 Ekim 2007 1.ve 2. Düzey EMDR eğitimi (Filipinler-EMDRhap) (Eğitmenler; Zona Scheiner-Judith Boel)
 • Eylül 2009 EMDR klinik vaka çalışmaları (Maastricht-Hollanda)
 • Kasım 2011 çocuklarda EMDR uygulamaları (Angkor Child Hospital-Kamboçya)
 • TPD EMDR eğitimi (2012)
 • 1 yıl süre ile travma mağduru çocuklarda EMDR uygulamaları (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi)
 • Dünyada ilk kez somatizasyonda EMDR ve ilaç karşılaştırmalı randomize çalışma (2017)
 • EMDR ile ilgili uluslararası hakemli dergilerde vaka yayınları
 • Acıbadem Üniversitesi, Medipol Üniveristesi, Gelişim Üniversitesi ve Ulusal Psikiyatri kongrelerinde EMDR kurslarında konuşmacı
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Bitlis Kamu Hastaneleri Birliği ile düzenlenen 1. Ve 2. Düzey EMDR eğitimlerinde eğitmen

Dernek üyelikleri;

 • European Psychiatric Association (EPA)
 • The European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT)
 • EMDR International Association (EMDRIA)
 • EMDR Humanitarian Assistance Programs (EMDRhap)
 • Psychiatric Association of Turkey (TPD)
 • Turkish Medical Association (TTB)

Yararlanılabilecek Kaynaklar

EMDR: Göz Hareketleriyle Duyarslaştırma ve Yenide İşlemleme
TEMEL PRENSİPLER, PROTOKOLLER VE PROSEDÜRLER
Francine Shapiro
Okuyan Us yayınevi
Çev: Murat Şaşzade ve Işıl şanson

EMDR Terapisi Teknikleri ile ACI ANILARI SİLMEK
DR. Francine Shapiro
Kuraldışı Yayınevi
çev:Fezal Gülfidan

Eğitime katılım formu için tıklayınız


Eğitim Programı

Haberler & Duyurular