Anasayfa Eğitim Danışmanlığı

EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK KIZILBOĞA BÜTÜNSEL PSİKOLOJİK  DANIŞMANLIK HİZMETİ :

(Bu model: İlkokul, ortaokul ve liseler içindir. Okul öncesi ve anasınıfı için programımız farklıdır)

 • Akademik Başarı
 • Sosyal Gelişim
 • Psikolojik Danışmanlık
 • Kariyer Danışmanlığı
 • Aile Danışmanlığı
 • Kurumsal Vizyon
 • Bilimsel ve Mesleki Danışmanlık

Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanın.

KIZILBOĞA BÜTÜNSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MODELİ’ndeki Çalışmalarda yer alacak ekip üyelerinin uzmanlık alanları:

 • Uzman Psikolojik danışman
 • Uzman Dil Konuşma Terapisti, Pedagog
 • Uzman Klinik Psikolog
 • Uzman Psikolojik Danışman  Master Grupla psikodramatist
 • Psikolojik Danışman
 • Psikolog
 • Yoga Eğtimeni Eğitimci
 • Aile ve evlilik Danışmanı
 • Öğretim görevlisi Dr. Psikiyatrist

Neden KIZILBOĞA Bütünsel Psikolojik Danışmanlık Modeli?

Okulların çoğunda rehber öğretmen ve ya kurum psikoloğu vardır. Uzmanlarınız, rutin sorumluluklarını elbette en iyi şekilde yerine getirirken; siz, fark yaratan bir destek ile okulunuzun gücüne güç katmak istemez misiniz. Farklı yüzler, özelleşmiş uzmanlık alanları ile öğrenci, veli ve kurum personeline profesyönel destek vermeye adayız. Kurumunuzda memnuniyeti ve başarıyı arttıracağımıza inanıyoruz.

Bize ulaşın.

Çünkü Dünya dönmekte, bilgi birikmekte, bilim gelişmektedir. Çakmak taşından, lazere; taş tekerlekten uzay araçlarına; Güneşe’e sunaklardan, meteroloji bilimine; uzay yolculuğuna, atom altı dünyaya bilgi birikmekte, bilim gelişmektedir. Mesafeler kısalmakta. Zor görülen meseleler kolaylaşmakta. Çözülmez sanılan sorunlar aşılmaktadir. Veba, Verem, Çiçek hastalıkları artık binlerce insanın yok olmasına sebep olmamakta. Bilim; önleyici yollar, koruyucu imkanlar, kolay çözüm yolları göstermektedir…

Bu birikim gelişim;  Davranış bilimlerinde, Nörobilimde, psikolojide, pedegojide de devam etmekte. Beyin, davranış, duygu, düşünce incelenmekte. Yeni bilgiler keşifler ışığında yeni yollar yöntemler gelişmektedir.  Keşifler, tecrübeler, birikimler; eğitim öğretim dünyasında, insan psikolojisinde, psikolojik sağlıklılıkta, başarıda, öğrenmede, öğretmede de önleyici yollar, koruyucu imkanlar, kolay çözüm yolları sunmaktadır.

Daha özelde, akademik başarı ve  öğrenmeyle ilgili yoğun araraştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalarda başarıyı arttırmak için; Okulların işlevlerinin öğrenciye sadece bilgiyi  öğretmek değil, bilgiyi nasıl daha iyi öğrenileceğini  yani ‘öğrenmeyi öğretmek’ gerektiğinden de bahsetmektedir.

Avcı (2006), araştırmasında okul başarısızlıklarının çoğunda, hatalı ders çalışma teknik, alışkanlık ve tutumlarının payının büyük olduğunu söylemektedir.Teker (2002) ise,   Kalıcı öğrenmeyi gerçekleştiremediği için başarısız olan bir öğrencinin vazgeçmesini önlemek için,  önlemlerin zamanında, öğretmen ve öğrenci tarafından alınması, çalışma alışkanlıklarının öğrenilmesi gerektiğini söylemektedir. Verimli ders çalışma becerilerine sahip olamayan öğrencilerin, öğrenmeye ilişkin gösterdikleri çabanın ve harcadıkları zamanın karşılığını alamadıkları gibi okulda ve meslek yaşamındaki başarı düzeylerinin düşük olacağını söylemektedir.

Güngör, (2010) Derslerine bilinçli çalışan öğrenci yeteneğini ve becerilerini en iyi şekilde değerlendirmiş olur. Esasında başarılı her öğrencinin başarısının gerisinde yatan başlıca etkenlerden birisinin öğrencinin, uygun öğrenme bilgi ve becerisine sahip olması geldiğini söylemektedir. Kızılboğa (2018) araştırmsına ve yaptığı literetür taramasında: Yurt içinde ve dışında yapılan çalışmalarda; öğrencinin, doğru ders çalışma yöntem ve tekniklerini bilmeleri ve kullanmalarının akademik başarılarını arttırdığı, ayrıca erken yıllarda öğrenilen bu alışkanlıkların sonraki yıllara da katkı  sağladığını göstermektedir. Bu bağlamda Beyinle ve öğrenmeyle ilgili son araştırmalar çerçevesinde öğrencilerle yapacağımız çalışmalarda

ÖPRENCİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

 1. SSHA Ders Çalışma Tutum ve Alışkanlıkları Ölçeğini uygulamak(uygulama 40 dakika sürüyor) değerlendirmek ve değerlendirme sonucunu öğrenci ve pdr servisiyle paylaşmak.
 2. 548 öğrenciyle yapılan çalışma nın sınucunda başarıyı arttıran ve engelleyen tutum ve alışkanlıkların neler olduğu, başarılı öğrencilerin alışkanlıkları hakkında bilgi verme, örnekler sunma. 1 ders saati sunum olarak
 3. Beyin Temelli öğrenme, Beynin öğrenme ilkeleri çerçevesinde ders çalışma teknikleri. Sinaptik bağlantılar ve tekrar. Öğrenme Beyin de nasıl oluşur. Analiz merkezi ve ezberden kurtulup sorgulamaya, Beyin nasıl gelişir, İsot tekniği ile beynin çalışma prensibinin bağdaştırılması, Bu yöntemleri pratikte uygulayarak başarı sağlamış öğrencilerimiz Memet Ali, Gözde, Memiş’in teknikleri
 4. Zaman yönetimi,Rahatlama tuzağından kurtulmak. Erteleme davranışıyla başaçıkmak.
 5. Motivasyon; Metaforlarla yapabilme inancını geliştirmek ve öğrenilmiş çaresizliği kırmak. Teknikler (Sanki çerçevesi,  Time line(zaman çizgisinde) de gelecekten bakma, iki sandalye de seçim yapma tekniği, Akort tekniği)
 6. İyi hissetmek için bir model CBT de Duygu Düşünce davranış İlikisi ve sorun çözme becerileri
 7. Temsil sistemleri testi ve öğrenme modelleri. Kişiye özgün öğrenme sistemine göre çalışma şekilleri, hafıza teknikleri,
 8. Sınav Kaygısı olan öğrenciler grup semineri
 9. Yaratıcı zeka ve dikkat egzersizleri içinde Mind Fulness

Bu bağlamda Weinstein ve Mayer (1986)’e göre iyi bir öğretim, öğrencilere nasıl öğreneceğini, nasıl hatırlayacağını, nasıl düşüneceğini ve kendilerini nasıl güdeleyeceklerini öğretmeyi kapsamalıdır bakışından hareketle öğrencilere bu becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu seminerler ve eğitimler; eğitim-öğretim yılının başında programa konularak hangi tarihlerde yapılacağının çerçevesi çizilerek yapılır.  Dönem sonunda alınan dönütlerle gerekli önlemler alınır. Sene başından anlaşma yapılmamış kurumlarla sene içinde ihtiyaca yönelik nokta atışlı seminerler yapılabilir.

Sarıer (2016)  öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktölerin incelenmesi ile ilgili 2000-2015 yılları arasında Türkiye’de yapılan 62 çalışmanın inceledigi araştırmada; öğrencilerin akademik başarısına etki büyüklüğü indeksi 1. sırada öğrenciyle ilgili faktörlerlerin olduğunu söylemektedir. Bu bağlamda yukarıda 9 madde de yapılan çalışmalarla öğrenciden kaynaklı etkiyi azaltarak başarıyı arttırmayı hedeflemeketeyiz. Aynı çalışma da Sarıer 2. sırada aileyle ilgili faktörlerin etkili olduğunu söylemektedir.

Aile çocuğun fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan ihtiyaçlarının karşılandığı ve kişilik gelişiminin yaşandığı ortamdır. Çocuğun başarısı için ailelerin tutum ve davranışları önemlidir (Aslan, 2005: 46). Aile çocuğun gelişiminde etkili olduğu kadar okul başarısında da çok önemlidir.

 

AİLELERE YÖNELİK EĞİTİMLER

 1. Başarıya giden yolda kendi çocuğunuzun eğitim danışmanı olun ‘öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur? ‘Ders Çalışma Tutum ve Alışkanlıklarının Akademik Başarı ile ilşkisi’
 2. Keşkesiz bir yaşam için iletişim, Anne babalara öneriler.
 3. Evliliklerde ilişki pusulası, Hürol Fışıloğlu Modeli (Bekar ebeveyenler ve uzakta olanlar hariç ailerin birlikte katılması zorunlu)
 4. Stres Yönetimi, sınav kaygısı, duygu Denetiminde kullanılacak bir model Kognitif terapide ABC modeli.
 5. Başarıya Götüren Aile
 6. To be Mind An’da olmak Ya da Mind Fulness
 7. Yaşam Döngüsü, Ailede sistem modeli

Yukarıda 7 madde de gösterilen bu eğitimler seminerler şeklinde olacaktır.  Ayrıca zamanın, kurumun ve velilerin ihtiyaçlarına göre seminerler eklenebilecektir. Seminerler; ‘Kurumun Bireysel ve Toplumsal Gelişim eğitimleri Dizisi’  kapsamında yapılacaktır.

Ayrıca İstekli velilerin düzenli katılım sağlamaları halinde 8 Haftalık 15 er gruplar halinde hafta da 2 saat 8 hafta süreyle  katılabilecekleri  aile eğitimleri, sadece babalara yönelik eğitim grupları, 12 kişilik grupla psikodrama, 8 kişilik Çocuklar ve yetişkinler için yoga zamanları, Kızılboğa Psikolojik Danışmanlık Merkezi Bünyesinde  ya da iş ortaklarında bulunan alanında yetkin uzmanlarla yapılmaktadır. Planlaması ve programda yer alma şekli kurumların temsilcileriyle birlikte planlanacaktır.

 

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

 • İletişimin Derin Yapısı
 • CBT ile Duygu Yönetimi
 • Öğrenme’nin Nörobiyolojisi ve Beyin
 • Temsil Sistemleri İle İnsan Şifreleri
 • NLP Varsayımları
 • Romantik ilişkiler ve Ailede İlişki Pusulası

ÖĞRENCİ – EĞİTİM DANIŞMANLIĞI BİREYSEL

 • Okul Problemleri
 • Des çalışma İsteksizliği
 • Odaklanma Problemleri
 • Sorumluluk Eksiklikleri
 • Dikkat ve Öğrenme Problemleri
 • Dikkat Testi
 • Zeka Testleri
 • Uyum problemleri
 • Arkadaş sorunları
 • Özgüven Problemleri
 • Okul Korkusu
 • Sınav Kaygısı
 • Tercih ve Kariyer danışmanlığı
 • Hedef Belirleme
 • Başarabilirim İnancı Geliştirme
 • Aileye Danışmanlık
 • Öğrenci Takip ve Destek
 • Hedefe Ulaşıncaya Kadar Yardım
 • Başarı Arttırma
 • Sosyal ve Duygusal Gelişim
 • Kişisel Destek