Okumak beyni geliştiriyor

‘Oku’ diye başladı Kur’an

Okumak beyni geliştiriyor.

Beyin iki yarım küre ve 4 ayrı bölmeden oluşur. Her birinin yerine getirdiği görev diğerinden farklı olmakla birlikte eş güdüm içerisinde çalışıyor.

Sol yarım küre: Sayılarla sözcüklerle ilgilenen analiz eden mantıklı taraf iken, sağ yarım küre  resimlerle ilgilenen, sezgisel düşünen duygusal yandır. Konuşurken ke ke kekeleme de olduğu gibi şarkı söylerken akıcı olmanın nedeni, müziği daha çok sağ yarım küre, konuşmanın ise sol yarım küreyle alakalı olmasıdır.

Sol yarımküre bir defada  7+-2 bilgiyi tutarken sağ yarım küre bir defada milyonlarca bilgiyi resimli hafızada tutabilir. Her iki yarımküreyi etkin şekilde kullanmak hafızayı, yaratıcı zekayı ve zekanın kalitesini geliştirir.

Kitap okurken sözcüklerle ilgili sol yarımküre, resimlerle ilgili sağ yarımküre aynı anda çalışarak beyni geliştiriyor.    Altın sarısı Sımsıcak kumsalın inci beyaz çakıl taşlarıyla oynaşan beyaz dalgaların yumuşacık sesinde dinlenirken, manzaranın güzelliğinden gözlerimizi; ruhumuz kadar, beynimizi geliştirdiğini bildiğimiz kitabın sayfalarına çevirirken imgeler dünyasında yolculuğa çıktığımız gibi.  Her iki yarımküreyi birden ilgilendiren eylemleri yapınca bunları birbirine bağlayan bağ(corpus callosum) daha da gelişip güçleniyor.

 

Biz okurken Beyin:  Yazıları çözen retinadaki yolları, harfleri sese dönüştüren fonolojik yolu, kelimelinin ne anlama geldiğini bulmak için sözlüğe başvuran leksikal yolu  gibi, bir çok yolu aynı anda kullanarak, işlemi aynı anda yaparak, bağlantılarını geliştiriyor. Bu Yollar yaşamda diğer ihtiyaçları karşılamak içinde kullanılacaktır. Dolayısıyla yolların çokluğu ve gelişmişliği önemlidir. Bir liman kenti olarak Mersin’in gelişmesi için stratejik yerlerle kurduğu iletişim yollarının çokluğu ve gelişmişliğinin önemli olduğu gibi.

 

Carnegie Mellon Üniversitesi Bilişsel Beyin Görüntüleme Merkezi araştırmalarında 8- 12 yaşlardaki çocuklarda okumanın beyin üzerindeki etkileri araştırıldı.

Araştırmanın sonunda okuması yüksek çocuklara oranla okuması düşük çocukların  beyinlerindeki gri maddenin     (iletişim yolları) az olduğu görüntülendi. Diğer ders yılında, okuması zayıf çocuklar 100 saatlik bir okuma eğitimine alındı. Bu çocukların okuma yeteneklerinin geliştiği tespit edildi. Aynı zamanda FMR larda beyin dokularının değiştiği ve geliştiği ortaya çıktı. Duygusal bilişsel sezgisel gelişimle birlikte okumak, beyinde yapısal değişikliklere neden oluyor. Dolayısıyla çocuklarımıza verebileceğimiz en iyi miraslardan biri okuma alışkanlığı kazandırmaktır.  Size müjde beyin her yaşta gelişiyor, çocuklarımızla bu mirası ortak kullanalım bizde okuyalım